Slide background
Vi skapar inspirerande, funktionella
och säkra arbetsmiljöer


Se KEBO inredningar Se laboratorieutrustning

ADDvise inreder och utrustar effektiva laboratorier

ADDvise är verksam inom produktområdena laboratorieinredning, skyddsventilation, renrum, klimatrum, laboratorieutrustning och service. KEBO Inredningar är ADDvise produktlinje inom laboratorieinredning. ADDvise affärsidé är att bygga och utrusta högpresterande laboratorier som hjälper våra kunder att optimera sin verksamhet.

Vi erbjuder såväl egenutvecklade standardprodukter som speciallösningar och har en mycket kompetent personal med gedigen erfarenhet av att driva såväl stora som små projekt.
Våra produkter anpassas till varje arbetsplats behov för ökad säkerhet, bättre funktion och större bekvämlighet.

Laboratorieinredning

Laboratorieinredning

KEBO Inredningar är ADDvise inredningslinje. Här finns inredning för enstaka rum upp till laboratorier på flera tusen kvadratmeter.

Läs mer

Skyddsventilation

Skyddsventilation

ADDvise har ett brett utbud av skyddsventilation med olika dragskåp, dragbänkar och draghuvar som alla är viktiga för att skapa en säker arbetsmiljö.

Läs mer

Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustning

ADDvise erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustning från världsledande leverantörer.

Läs mer

Renrum

Renrum

Vi bygger renrum som är väl anpassade till dagens högt ställda krav på renhet, rengörbarhet, komfort och flexibilitet.

Läs mer

Klimatrum

Klimatrum

ADDvise klimatrum erbjuder specialanpassade lösningar med möjlighet till olika typer av klimat.

Läs mer

Service

Service

Genom dotterbolaget ADDvise Tillquist erbjuds en rikstäckande serviceverksamhet.

Läs mer