ADDvise skapar moderna forsknings- och utbildningsmiljöer genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum, laboratorieutrustning och service.

 

 Du finner information om koncernen samt investor relations på www.addvisegroup.se