Slide background

ADDvise inreder och utrustar effektiva laboratorier

ADDvise är verksamt inom produktområdena laboratorieinredning, skyddsventilation, renrum, klimatrum, laboratorieutrustning och service. KEBO Inredningar är ADDvise egen produktlinje av laboratorieinredning och skyddsventilation. ADDvise affärsidé är att bygga och utrusta högpresterande laboratorier som hjälper våra kunder att optimera sin verksamhet.

Vi erbjuder såväl egenutvecklade standardprodukter som speciallösningar och har en mycket kompetent personal med gedigen erfarenhet av att driva såväl stora som små projekt. Våra produkter anpassas till varje arbetsplats behov för ökad säkerhet, bättre funktion och större bekvämlighet.

ADDvise erbjuder även ett heltäckande sortiment av laboratorieinredning för skolans NO-salar från den egna produktlinjen KEBO Inredningar, med produktion i södra Sverige. Inredningen är anpassad för skolans behov och är tillverkad i material av hög kvalitet med lång hållbarhet.

Laboratorieinredning

Laboratorieinredning

KEBO Inredningar är ADDvise inredningslinje. Vi erbjuder laboratorieinredning för såväl skolans NO-salar som för laboratorier på flera tusen kvadratmeter.

Läs mer

Skyddsventilation

Skyddsventilation

ADDvise har ett brett utbud av skyddsventilation med olika dragskåp, dragbänkar och draghuvar som alla är viktiga för att skapa en säker arbetsmiljö.

Läs mer

Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustning

ADDvise erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustning från världsledande leverantörer.

Läs mer

Renrum

Renrum

Vi bygger renrum som är väl anpassade till dagens högt ställda krav på renhet, rengörbarhet, komfort och flexibilitet.

Läs mer

Klimatrum

Klimatrum

ADDvise klimatrum erbjuder specialanpassade lösningar med möjlighet till olika typer av klimat.

Läs mer

Service

Service

Genom dotterbolaget ADDvise Tillquist erbjuds en rikstäckande serviceverksamhet.

Läs mer