Produktblad

Laboratorieinredning

Labbord
Rullbord
Höj- och sänkbara bord
Höj- och sänkbara bord LT150
Vågbord
Gruppbord
Hurtsar
Överskåp
Högskåp
Nödduschar och ögonsköljare
Broen armaturer
Far armaturer
Laboratoriediskbänkar
Inklädnadsskåp till diskbänkar

Skyddsventilation

Dragskåp KEBO Pluto
Dragskåp KEBO KP
Skoldragskåp KEBO SU
Draghuv KEBO KPH
Draghuv KEBO Hässle
Ventilerad diskbänk VDL 03-54
Draglåda DGB 01
Dragbänk DGB 02
Dragbänk DGB 03
Dragbänk DGB 04
Dragbänk DGB 10T-85
Lufthastighetslarm till dragskåp
Automatisk luckstängning till dragskåp
Kemikalieskåp UKS
Kemikalieskåp G
Kemikalieskåp F60
Kemikalieskåp EI 30
Gasolskåp EI 30
Skåp för syra- och giftförvaring
Skåp för syra-, bas- och giftförvaring
Punktutsug
LAF-bänkar

Laboratorieutrustning

Autoklaver för tandläkare
Vertikala autoklaver
Horisontella autoklaver
Eppendorf MicroCentrifuger
Eppendorf Centrifug 5427
Eppendorf Centrifug 5430
Eppendorf Centrifug 5702
Eppendorf Centrifug 5804
Tuttnauer diskdesinfektor tiva
Tuttnauer diskdesinfektor lava-50
Binder Vacuumskåp VD-115
Binder Vacuumskåp VD-53
Binder Vacuumskåp VD-23
Binder VD-vacuum model with pump
Binder VDL-vacuum model with pump
Binder Vacuumskåp VDL-115
Binder Vacuumskåp VDL-23
Binder Konstantklimatkammare KBF P-720
Binder Konstantklimatkammare KBF-115
Binder Konstantklimatkammare KBF-240
Binder Konstantklimatkammare KBF-720
Binder Konstantklimatkammare KMF-115
Binder Konstantklimatkammare KMF-240
Binder Konstantklimatkammare KMF-720
Binder Konstantklimatkammare KBF LQC-240
Binder Konstantklimatkammare KBF LQC-720
Binder Konstantklimatkammare KBF P-240
Torkskåp
LEEC klassiska inkubatorer
LEEC Touch CO2 inkubatorer
LEEC Precision CO2 inkubatorer
Skakinkubator från Grant Instruments
Klimatkammare från New Brunswick
Kyl- och frysskåp Gram BioCompact-II-410
Kyl- och frysskåp Gram BioCompact-II-610
Kyl- och frysskåp Gram BioMidi_625
Kyl- och frysskåp Gram BioMidi-425
Kyl- och frysskåp Gram BioMidi-625
Kyl- och frysskåp Gram BioMidi-EF425
Kyl- och frysskåp Gram BioPlus-500
Kyl- och frysskåp Gram BioPlus-600-660D
Kyl- och frysskåp Gram BioPlus-600-660W
Kyl- och frysskåp Gram BioPlus-1270-1400
Kyl- och frysskåp Gram BioPlus-EF600-660W
Kyl- och frysskåp Gram TheBioLineRange_12pages
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-500
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-600-660D
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-600-660W
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-1270-1400
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-PF425
Kyl- och frysskåp Gram BioBlood-PF600-660W
Kyl- och frysskåp Gram BioCompact-II-210
Kyl- och frysskåp Gram BioCompact-II-210-210
Kyl- och frysskåp Gram BioCompact-II-310
PolyTemp mekaniska kryofrysar
Thermo Frysar med flytande kväve
PolyTemp Lågtempfrysar PEEK och Performance broschyr
IKA Dry Block Heaters