Laboratorieinredning för högpresterande laboratorier

Lång erfarenhet

Vi på ADDvise hjälper er att inreda ert laboratorium precis som ni vill ha det. Vi föreslår lösningar anpassade efter era önskemål och vid behov specialtillverkar vi inredningen ni behöver. Vi har lång erfarenhet med expertis inom laboratorieinredning och kommer gärna med tips och råd. Laboratorieinredningen anpassas för arbetsplatsens och laborantens behov där fokus ligger på säkerhet, funktion, ergonomi och flexibilitet. Vi skapar laboratoriet tillsammans med er så att ni får en inspirerande arbetsmiljö att trivas i.

Inredning med kunden i fokus

ADDvise erbjuder modern laboratorieinredning anpassad efter varje kunds specifika behov och inreder allt från enstaka rum till laboratorier på flera tusen kvadratmeter. För att uppnå optimalt resultat arbetar ADDvise i nära samarbete med arkitekter, byggare och brukare. ADDvise gedigna kompetens och goda rykte att genomföra leveranser på ett professionellt sätt har varit förutsättningen för att genom åren erhålla många stora och komplexa projekt.

Egen produktion och utveckling

Egen produktion och utveckling bidrar till korta ledtider samt full kontroll över design, kvalitet och leveranssäkerhet. Hela förloppet från idé till levererad produkt följer en noggrann process med ett flertal kontroller.

Från planering till uppföljning

ADDvise är ofta med från första planeringsstadiet ända tills det färdiga laboratoriet är inflyttat och klart. I planeringsstadiet går vi igenom vad ni arbetar med, hur ni arbetar och vilka krav ni ställer på det nya laboratoriet. ADDvise tar fram inredningslösningar via CAD-ritningar som ger en tydlig bild av det tänkta resultatet. ADDvise levererar produkterna och monterar inredningen. Vi deltar vid arbetsplatsmöten, håller kontakten med installatörerna, slutbesiktigar och följer upp resultatet.

ADDvise egen produktlinje

Fr.o.m. 1 januari 2014 ingår KEBO Inredningar som en produktlinje av laboratorieinredning och skyddsventilation inom ADDvise. Det innebär att all försäljning av KEBO Inredningar sker från ADDvise Group AB.

En laboratoriemiljö ställer höga krav på inredningen. Ytmaterialet ska klara de ämnen som hanteras i laboratoriet och det ska vara lätt att rengöra arbetsytor och städa golvet. Vår laboratorieinredning från den egna produktlinjen KEBO Inredningar är av hög kvalitet och tål tuffa laboratoriemiljöer.

Produktion och utveckling av KEBO Inredningar sker i ADDvise egen fabrik, belägen i södra Sverige.

Broschyr – Laboratorieinredning och Skyddsventilation

Labbord

ADDvise erbjuder flera olika typer av arbetsytor till ditt laboratorium. Vi kan erbjuda standardbord,...

Hurtsar

Hurtsar ADDvise erbjuder praktiska hurtsar till ditt laboratorium i flera olika modeller. Lådhurtsar, skåphurtsar,...

Högskåp

ADDvise högskåp för laboratorier finns i flertalet utföranden, exempelvis med glasade ramluckor, täta...