Förslag på uppställningar

ADDvise erbjuder olika alternativ för uppställning av laboratorieinredning. Vi har fristående labinredning, tungbordsuppställningar samt väggfast uppställning. Uppställningarna anpassas till de olika förutsättningar som respektive laboratorium har. Bilden visar exempel på hur en standarduppställning kan se ut.

Skicka förfrågan gällande Förslag på uppställningar