Autoklav

ADDvise erbjuder autoklaver från flera olika leverantörer. Autoklaverna finns i flertalet storlekar och är anpassade för olika miljöer så som till exempel sjukhus, tandläkare och laboratorier.