Diskmaskiner & desinfektorer

ADDvise diskmaskiner är noga utvalda för att klara av de höga krav på rengöring som finns. Diskmaskinerna kan vara fristående eller byggas in under bänk, och finns i olika storlekar. Slutanvändarna finns inom sjukvården, i olika typer av laboratorier samt skolor, högskolor och universitet.