Klimatkammare

Klimatkammare är en vanligt förekommande utrustning på laboratoriet. Därför har ADDvise ett stort utbud från flera olika leverantörer. I produktsortimentet ingår värmeskåp, vacuumugnar, inkubatorer, CO2-inkubatorer, konstantklimatkammare, materialtestkammare, torkskåp med mera.