UV-kabinett

Dessa UV-kabinett ger en aseptisk arbetsmiljö för en mängd olika biologiska, biomedicinska och biokemiska processer.  Vid stängd lucka dekontamineras arbetsytan med UV-strålning. Under arbete säkerställs dekontaminering av luftflödet med hjälp av inbyggd UV-belyst luftcirkulation. Finns i olika modeller, storleksmässigt och materialmässigt.

Ladda ned produktblad   

Skicka förfrågan gällande UV-kabinett