Kundundersökning 2016

ADDvise genomför just nu en kundundersökning som distribueras via mail till en stor del av våra kunder.

Genom att delta i undersökningen bidrar du till vårt arbete med att utveckla och förbättra ADDvise och vårt erbjudande till kund. Dina svar är helt anonyma. Din åsikt räknas!

Önskar du delta i vår kundundersökning men saknar en inbjudan? Kontakta oss nu!