Omvärld och Marknad

ADDvise arbetar på en bred marknad som kan delas upp i segmenten Läkemedelsindustrin, Sjukhus, Livsmedelsindustrin, Utbildningssektorn, Tungindustri samt Lättindustri.

Traditionellt sett utgör Läkemedelsindustrin det största segmentet och innefattar också den kundkategori som ställer högst krav på produkt och genomförande.

Under de närmaste åren ser vi stora tillväxtmöjligheter i segmentet Sjukhus, eftersom krav på dokumenterad renhet blir allt större för denna kundkategori.

ADDvise är idag den enda leverantörer som erbjuder ett totalkoncept där våra konceptlösningar är unika och mycket uppskattade av våra kunder. Genom att handla upp allt hos en enda leverantör sparar kunden både tid och pengar.

Våra kunder är allt från stora multinationella koncerner till mindre aktörer. Vi säljer till både privat och offentlig sektor. De drivande trenderna är dock Svenska statens ambition att åter bli ledande inom området life science.