Renrum med hög renhet och god komfort

Vi bygger renrum som är väl anpassade till dagens högt ställda krav på renhet, rengörbarhet, komfort och flexibilitet. Våra renrum är uppbyggda med tak- och väggmoduler tillverkade av material som är väl utprovade för denna miljö.

Renrum till läkemedelsindustrin

ADDvise renrumssystem är i första hand tillverkat för att tillgodose läkemedelsindustrins högt ställda krav, men kan även anpassas till andra typer av industrier. Inom till exempel läkemedelsindustrin ska luften hållas fri från bakteriebärande partiklar så att kontaminering av känsliga produkter förhindras.

Detta kräver väggar och tak med en mycket slät, lätt avtorkbar yta, rundade hörn och vinklar samt mycket höga krav på luftbehandling. Vi på ADDvise levererar nyckelfärdiga renrumslösningar.

Prefabricerade moduler

Väggar och tak är byggda i prefabricerade moduler och levereras för att monteras på plats som ett rum i rummet. I denna byggprocess integreras också ventilation och övriga medier. Mellan modulerna kan installationspaneler monteras in – sektioner för installation av el och rör för olika media.

Vi är med i hela byggprocessen, från projektering och design av lokalerna, via bygge och installation, till validering och kontroll av de färdiga lokalerna.

Skicka förfrågan  Broschyr Renrum och Klimatrum   

Skicka förfrågan gällande Renrum