Laboratorieinredning för skolans NO-salar

ADDvise skolinredning

ADDvise erbjuder laboratorieinredning direkt anpassad för skolans speciella behov. ADDvise sortiment från den egna produktlinjen KEBO Inredningar tål tuffa miljöer och håller under lång tid.

Skolans laboratorier har samma behov av säkerhet och personskydd som industrilaboratorier. Inredningen från KEBO Inredningar är baserad på samma kriterier men har utformats med skolans särskilda krav i åtanke. Utöver säkerhet och personskydd måste laboratorieinredningen i skolan tåla hårt slitage samt en snävare budget.

Specialanpassning av skolinredning

ADDvise produkter anpassas till varje arbetsplats behov för ökad säkerhet, bättre funktion och större bekvämlighet. ADDvise skräddarsyr laboratorier för skolor och erbjuder en
mängd tillvalsmöjligheter och specialanpassningar.

Produkterna kan exempelvis levereras i andra material, kulörer, mått och utföranden än standard. Produkterna kan även anpassas för extra hög belastning.

ADDvise egen produktlinje

Fr.o.m. 1 januari 2014 ingår KEBO Inredningar som en produktlinje av laboratorieinredning och skyddsventilation inom ADDvise. Det innebär att all försäljning av KEBO Inredningar sker från ADDvise Group AB.

En laboratoriemiljö ställer höga krav på inredningen. Ytmaterialet ska klara de ämnen som hanteras i laboratoriet och det ska vara lätt att rengöra arbetsytor och städa golvet. Vår laboratorieinredning från den egna produktlinjen KEBO Inredningar är av hög kvalitet och tål tuffa laboratoriemiljöer.

Produktion och utveckling av KEBO Inredningar sker i ADDvise egen fabrik, belägen i södra Sverige.

Broschyr Laboratorieinredning för skolans NO-salar