Ventilerade förvaringsskåp skola

Ventilerade förvaringsskåp bör ha genomventilation eller vara avsedda för undertrycksanslutning. De kan dessutom vara brandisolerade eller brandklassade.

I Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2 kapitel 6 framgår bland annat att brandfarliga vätskor ska förvaras brandtekniskt avskilt för att begränsa risken för brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler och vice versa.

Skåp med genomventilation är lämpliga att använda när mycket hälsovådliga ämnen eller preparat
ska förvaras, samtidigt som skåpet ska öppnas förhållandevis ofta.

Skåp avsedda för undertrycksanslutning är lämpliga att använda vid långvarig förvaring av hälsovådliga ämnen då skåpet ska öppnas förhållandevis sällan.

Skicka förfrågan gällande Ventilerade förvaringsskåp skola