Skyddsventilation för laboratorier

Stor erfarenhet och kunskap inom skyddsventilation

Skyddsventilation är en viktig länk i arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Skyddsventilationens huvudsakliga uppgift är att ta hand om och föra bort luftburna föroreningar som alstras i en process eller hantering. Det kan gälla att skydda människan mot hälsovådliga ämnen, men även att skydda ett preparat eller en produkt mot icke önskvärd kontaminering.

Våra produkter inom skyddsventilation har tagits fram och testats i samarbete med kvalificerade experter för att hålla bästa kvalitet. Produkterna bygger på lång tradition och anpassas löpande till nutidens krav och teknik. Vilka produkter som passar er bäst beror på vilket arbete som ska utföras, eller vad som ska förvaras.

Vi på ADDvise hjälper er att välja rätt skyddsventilation som passar för era behov. 

ADDvise egen produktlinje

Fr.o.m. 1 januari 2014 ingår KEBO Inredningar som en produktlinje av laboratorieinredning och skyddsventilation inom ADDvise. Det innebär att all försäljning av KEBO Inredningar sker från ADDvise Group AB.

Laboratorieinredning och skyddsventilation från KEBO Inredningar är av hög kvalitet och tål tuffa laboratoriemiljöer. Produktion och utveckling av KEBO Inredningar sker i ADDvise egen fabrik, belägen i södra Sverige.

Skicka förfrågan   KEBO Inredningar – Produktkatalog Broschyr – Laboratorieinredning och Skyddsventilation

Kemslussar

En kemsluss, även kallad gassluss, transporterar material där möjlighet finns att effektivt eliminera alla...