Dragbänkar

ADDvise erbjuder ett flertal olika dragbänkar. En dragbänk är en skyddsventilerad arbetsplats som ger personskydd. Dragbänken är lämplig för kalla arbeten nära arbetsytan (15–20 cm), till exempel vid uppvägning, provtagning, blandning och preparathantering samt vid hantering av lösningsmedel och kemikalier. En dragbänk ventileras genom en perforerad arbetsyta där lufthastigheten är hög. Detta ger en mycket bra infångning av frigjorda partiklar och gaser då arbetet utförs nära den perforerade arbetsytan.

Om dragbänken kompletteras med en skyddshuv förstärks funktionen och arbeten med högre uppställningar, upp till skyddshuvens överkant, fungerar väl.

Specialanpassning

Vi kan tillverka specialanpassade dragbänkar, till exempel med integrerade disklådor i olika storlekar och utföranden.

Tillbehör

  • Stativ
  • Skyddshuv
  • Frånluftkanal
  • Tryckfallsmanometer
  • Lufthastighetslarm
  • Vågfundament
  • Vågsten

KEBO Inredningar – Produktkatalog