Draghuvar

En draghuv är en skyddsventilerad arbetsplats som ger personskydd, och är lämpliga då en apparat eller utrustning behöver kapslas in. Vid arbetsoperationer både inom industri och laboratorier uppstår lätt damm, partiklar eller illaluktande gaser som på något sätt måste avlägsnas. ADDvise draghuvar från det egna varumärket KEBO Inredningar har utvecklats för att på ett enkelt sätt och till en låg investering ge en bra ventilerad arbetsplats. Draghuven placeras vanligtvis på ett befintligt bord och kan användas för såväl varma som kalla arbeten. Ventilationsprincipen är densamma som i dragskåpet med 2/3 luftflöde vid arbetsytan och 1/3 vid draghuvens innertak.

KEBO Inredningar – Produktkatalog