Kemslussar

En kemsluss, även kallad gassluss, transporterar material där möjlighet finns att effektivt eliminera alla former av bakterier.

ADDvise kemslussar är uppbyggda med väggar, tak och golv av rostfria plåtar. Måtten anpassas efter kundens önskemål.

För att minska åtgången av gas och tidsåtgång bör storleken på slussen anpassas till minsta möjliga volym i förhållande till det gods som skall slussas in och ut. Dörrarna är förseglade och tillverkade av kompaktlaminat och tätas med en packning som blåses upp med tryckluft. Styrningen av kemslussens funktioner är integrerade med gasgeneratorns program och de två enheterna kommunicerar med varandra för bästa möjliga funktionalitet.

Skicka förfrågan gällande Kemslussar