LAF-bänkar Säkerhetsbänkar

En öppen LAF-bänk (Laminar Air Flow) är en bänk som ger ett produktskydd genom en laminär luftström av renhetsklass 100 som blåser över produkten och skyddar mot kontamination. Dessa bänkar kallas ibland även för sterilbänkar.

Säkerhetsbänk (MSC) skyddsklass II är en bänk som ger både produkt- och personskydd. Produktskyddet erhålls genom en laminär luftström av renhetsklass 100 som blåser över produkten och skyddar mot kontamination. Personskyddet erhålls genom att man säkerställer en jämn inloppshastighet på minst 0,4 m/s genom arbetsöppningen. Säkerhetsbänk med skyddsklass III är en handskbox som är hermetiskt tillsluten och håller ett undertryck. Passage till bänken sker genom slussning. Operatören arbetar genom handskar som sitter tätade och hänger in i boxen.

Vårt sortiment av LAF- och säkerhetsbänkar av fabrikatet BIOAIR innefattar öppna LAF-bänkar, säkerhetsbänkar klass II (EN 12469) och PCR-/ RNA-arbetsstationer med hög kvalitet på finish och teknik. Vi levererar även säkerhetsbänkar godkända för beredning av cytostatika.

KEBO Inredningar – Produktkatalog   

Ladda ned produktblad   

Klass 3

Säkerhetsbänk med skyddsklass III är en handskbox (glovebox) som är hermetiskt tillsluten och...