Övriga produkter

Det finns många smarta lösningar och tillbehör i ADDvise sortiment gällande skyddsventilation.

Vi kan till exempel erbjuda installation av lufthastighetslarm som kontrollerar lufthastigheten och som avger ett larm vid för lågt värde.
Vi kan även rekommendera VAV-styrning som kontrollerar den önskade lufthastigheten med en lufthastighetsgivare som reglerar lufthastigheten i dragskåpsluckans öppning så att den hålls konstant.

Ibland behövs ett kemikalieskåp direkt anslutet till dragskåpet, då är ADDvise kemikalieskåp UKS det optimala valet, eftersom skåpet har en lutande front och utrymme på baksidan för bland annat rördragningar.

KEBO Inredningar – Produktkatalog   

Dragskåpslarm

ADDvise dragskåpslarm från det egna varumärket KEBO Inredningar mäter kontinuerlig lufthastighet i dragskåpsöppningen. Det...