Ventilerade förvaringsskåp

Ventilerade förvaringsskåp bör ha genomventilation eller vara avsedda för undertrycksanslutning. Skåp med genomventilation är lämpliga att använda när mycket hälsovådliga ämnen eller preparat ska förvaras, samtidigt som skåpet ska öppnas förhållandevis ofta. Skåp avsedda för undertrycksanslutning är lämpliga att använda vid långvarig förvaring av hälsovådliga ämnen då skåpet ska öppnas förhållandevis sällan.

ADDvise erbjuder ett brett sortiment av ventilerade förvaringsskåp anpassade för olika sorters kemikalier.

KEBO Inredningar – Produktkatalog   

Gasolskåp

Enligt sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 1998:7) krävs det EI30 avskiljning för all förvaring av...